Tag: verklaring omtrent gedrag

Plezier en veiligheid voorop bij Scouting Assendelft

Tekst: Willem Croese

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het werken met kinderen bij verenigingen begint in Zaanstad gewoon te worden. Het project ‘In Veilige Handen’ zet vele stappen verder door clubs aan te moedigen de onderwerpen seksueel misbruik en veiligheid op de agenda te houden zodat hiervoor continu aandacht is. Veel verenigingen kennen een vertrouwenspersoon, Scouting Assendelft heeft zelfs een ‘vertrouwensorgaan’, bestuurder Silvia Mast bespreekt dit met Wisse de Vries (In Veilige Handen).

Scouting Assendelft heeft ruim 160 leden waarvan zo’n veertig volwassenen die samen iedere week actief zijn in het clubhuis ‘De Wilde Wacht’ aan de Veenpolderdijk. Ook organiseren de scouts weekenden en kampen voor alle spelgroepen. Een grote verantwoordelijkheid voor de groepsbegeleiders en hun teamleiders, zowel voor een leuk programma als de veiligheid voor kinderen.

Silvia Mast: “Toen wij spraken over de invoering van de VOG kwam de vraag naar boven of zo’n document geen schijnveiligheid oproept, want na vijf jaar moet je het verlengen. Iedereen van de leiding heeft nu toch een VOG.”

Borging

Wisse de Vries stelt hardop de vraag hoe Scouting Assendelft de veiligheid van kinderen actueel houdt. Silvia Mast legt uit dat haar vereniging heeft gekozen voor een vertrouwensorgaan dat bestaat uit de leden van het bestuur. Er is een gedragscode opgesteld en ook in het huishoudelijk reglement zijn de spelregels uitgelegd hoe om te gaan met elkaar en wat te doen bij eventuele klachten.

Vier keer per jaar vindt het ‘teamleidersoverleg’ plaats dat laagdrempelig is. “Wij spreken dan over de gang van zaken, ik noem dit altijd het ‘potloden- en gummetjesoverleg’. Het is heel praktisch. Je moet overigens niet hysterischer doen dan nodig is, maar je moet elkaar wel scherp houden om gezeur te voorkomen en vooral correct gedrag te vertonen.”

Informatie

Het bestuur, het vertrouwensorgaan, de groepsbegeleiders en teamleiders bespreken en informeren elkaar voortdurend binnen de vereniging, bovendien is de saamhorigheid groot bij Scouting Assendelft en door de dorpse sociale controle is de band ook sterk.

Ouders en kinderen worden ook geïnformeerd, zo kent iedere speltak een groepsboekje dat uitgedeeld wordt waarin ook de contactpersonen staan vermeld. Het huishoudelijk reglement krijgt iedereen en in het clubblad staat het vertrouwensorgaan ook gepubliceerd.

Op de website staat het vertrouwensorgaan niet vermeld. Stel je voor dat een kind thuis een verhaal vertelt waarvan de ouder meer wil weten dan is de praktijk tegenwoordig dat mensen naar een telefoonnummer of e-mailadres zoeken”, merkt Wisse de Vries op. Silvia Mast gaat dit met haar medebestuursleden bespreken en regelen.

Meer informatie: