Tag: in veilige handen

Plezier en veiligheid voorop bij Scouting Assendelft

Tekst: Willem Croese

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het werken met kinderen bij verenigingen begint in Zaanstad gewoon te worden. Het project ‘In Veilige Handen’ zet vele stappen verder door clubs aan te moedigen de onderwerpen seksueel misbruik en veiligheid op de agenda te houden zodat hiervoor continu aandacht is. Veel verenigingen kennen een vertrouwenspersoon, Scouting Assendelft heeft zelfs een ‘vertrouwensorgaan’, bestuurder Silvia Mast bespreekt dit met Wisse de Vries (In Veilige Handen).

Scouting Assendelft heeft ruim 160 leden waarvan zo’n veertig volwassenen die samen iedere week actief zijn in het clubhuis ‘De Wilde Wacht’ aan de Veenpolderdijk. Ook organiseren de scouts weekenden en kampen voor alle spelgroepen. Een grote verantwoordelijkheid voor de groepsbegeleiders en hun teamleiders, zowel voor een leuk programma als de veiligheid voor kinderen.

Silvia Mast: “Toen wij spraken over de invoering van de VOG kwam de vraag naar boven of zo’n document geen schijnveiligheid oproept, want na vijf jaar moet je het verlengen. Iedereen van de leiding heeft nu toch een VOG.”

Borging

Wisse de Vries stelt hardop de vraag hoe Scouting Assendelft de veiligheid van kinderen actueel houdt. Silvia Mast legt uit dat haar vereniging heeft gekozen voor een vertrouwensorgaan dat bestaat uit de leden van het bestuur. Er is een gedragscode opgesteld en ook in het huishoudelijk reglement zijn de spelregels uitgelegd hoe om te gaan met elkaar en wat te doen bij eventuele klachten.

Vier keer per jaar vindt het ‘teamleidersoverleg’ plaats dat laagdrempelig is. “Wij spreken dan over de gang van zaken, ik noem dit altijd het ‘potloden- en gummetjesoverleg’. Het is heel praktisch. Je moet overigens niet hysterischer doen dan nodig is, maar je moet elkaar wel scherp houden om gezeur te voorkomen en vooral correct gedrag te vertonen.”

Informatie

Het bestuur, het vertrouwensorgaan, de groepsbegeleiders en teamleiders bespreken en informeren elkaar voortdurend binnen de vereniging, bovendien is de saamhorigheid groot bij Scouting Assendelft en door de dorpse sociale controle is de band ook sterk.

Ouders en kinderen worden ook geïnformeerd, zo kent iedere speltak een groepsboekje dat uitgedeeld wordt waarin ook de contactpersonen staan vermeld. Het huishoudelijk reglement krijgt iedereen en in het clubblad staat het vertrouwensorgaan ook gepubliceerd.

Op de website staat het vertrouwensorgaan niet vermeld. Stel je voor dat een kind thuis een verhaal vertelt waarvan de ouder meer wil weten dan is de praktijk tegenwoordig dat mensen naar een telefoonnummer of e-mailadres zoeken”, merkt Wisse de Vries op. Silvia Mast gaat dit met haar medebestuursleden bespreken en regelen.

Meer informatie:

Sterk maakt ons sterker

KFC André Willemsen - Willem Croese
Tekst en foto: Willem Croese

De grootste voetbalvereniging in de Zaanstreek, KFC (Kooger Football Club) uit Koog aan de Zaan is één van de sportclubs die met het project ‘In Veilige Handen’ aan de slag is om seksuele intimidatie bij kinderen te voorkomen. Jeugdvoorzitter André Willemsen (58) heeft ongeveer 750 pupillen onder zijn hoede die op hun beurt begeleid worden door honderd volwassenen. In het komende seizoen vraagt KFC voor die medewerkers gratis VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aan bij de gemeente Zaanstad.

André Willemsen speelde zelf als midhalf tot zijn 21ste bij de voormalige voetbalclub VVZ. Hij deed dat succesvol en kwam voor het eerste elftal uit, totdat het noodlot hem tarde met een ernstige knieblessure. Zijn voetbalvrienden zag hij later spelen bij KFC, maar ook op hetzelfde sportpark was de Zaandijker veel te vinden bij Korfbalclub Zaandijk (KZ) waar zijn beide dochters speelden. Volgens Willemsen hebben deze sportverenigingen een sterke band met elkaar. Voordat hij het zelf wist deed hij hand- en spandiensten voor KFC en uiteindelijk werd hij gevraagd jeugdvoorzitter te worden.

Sociale controle

“Ik vind deze taak een grote uitdaging. KFC is een grote club met onder één dak zowel selectie- als recreatievoetbal. Het is bij ons gezellig en kinderen spelen op hun eigen niveau. Ieder jaar is het een kunst om zo’n vijftig a zestig teams samen te stellen en daarbij horen ook elftalleiders en trainers. Het valt niet tegen om volwassenen te krijgen voor de begeleiding van de pupillen. Vooral vrouwen zijn zeer gemotiveerd om iets voor de vereniging te doen, zij brengen meer rust en nemen mannen mee om actief te worden. De sociale controle is groot, net als bij korfbal”, legt Willemsen uit.
Opvallend vindt hij sinds het project ‘In Veilige Handen’ leeft bij KFC dat de contacten intensief zijn via sociale media, vooral door kinderen. Over het digitaal pesten door kinderen onder elkaar maakt Willemsen zich zorgen. “Je wilt niet weten wat zij elkaar toewensen via chatprogramma’s in hun mobiele telefoons. Zien doe je het niet, maar als de bom gebarsten is schrik je enorm van de teksten die verstuurd zijn. Dit moet stoppen, al weet ik dat het een maatschappelijk probleem is.”

Verklaring Omtrent Gedrag

De invoering van de VOG’s voor volwassenen ziet Willemsen als een ‘kwaliteitsnorm’ van de vereniging om een drempel op te werpen voor hen die minder goede bedoelingen hebben met kinderen. Bovendien is het gratis verstrekken van VOG’s belangrijk, want de kosten drukken anders enorm op het budget voor de KFC jeugd.
Weerstand van volwassen heeft Willemsen niet ervaren, zij worden over ‘In Veilige Handen’ op de hoogte gebracht middels e-mails en voorlichtingsbijeenkomsten. “Het project heeft ons wakker geschud. Ook in een club als de onze maak je van alles mee wat in de maatschappij gebeurt, dat moeten wij niet onderschatten. Het is goed dat wij onszelf serieus nemen door uiteindelijk laagdrempelig te zijn, door het bespreekbaar maken en eisen stellen aan de veiligheid van kinderen bij KFC. Sterk maakt ons immers sterker.”

Meer informatie: www.facebook.com/ZaanseInVeiligeHanden/