Tag: bwz

Tijd voor blaadjes aan de bomen – In 80 woorden

Onbetaald werk ik deze periode zeven dagen per week als vrijwilliger c.q. lid van ‘BWZ, voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden’ en ‘SP Zaanstreek’. Het is topsport bedrijven. Voor BWZ het spreekuur en bestuurlijke zaken en voor de SP verkiezingscampagne en eveneens bestuurlijke zaken. Als voorzitter van BWZ en tijdelijk voorzitter SP Zaanstreek staat mijn agenda propvol. Werk je je het lazarus hebben sommigen nog wat te zeiken. Het is tijd voor blaadjes aan de bomen, want dan wordt men stukken vrolijker.

Willem Croese

Biljartfinale BWZ – In beeld

Niet iedereen kan ‘duurzaam’ de eindjes aan elkaar knopen – Opinie

Veertien jaar geleden besloten wij samen te gaan wonen, mijn vriendin en ik bestudeerden elkaars woonlasten. Zij had een eigen woning en ik een huurwoning. Haar kosten waren fors lager dan de mijne. Hoe kwam dat? Zij had geld dus een lage hypotheek, werkte overdag en was weinig thuis. Ik had een flinke huur, werkte niet als arbeidsongeschikte en was veel thuis.

kijk/lees verder

Vijfentwintig jaar ervaring met belastingaangiften

KOOG AAN DE ZAAN – Belastingaangiften invullen is voor veel mensen een kunst apart, niet iedereen kan of durft dit jaarlijks ritueel aan. BWZ’er Jan van Zaane staat al ruim vijfentwintig jaar mensen bij, immers hij verstaat dit vak als geen ander. Op afspraak klaart hij als belastinghulp deze klussen op dinsdag- en woensdagmorgen tot eind mei in het BWZ-gebouw aan de Pinkstraat 14 in Koog aan de Zaan.

kijk/lees verder

Zaanstad zit je dwars en houdt je aan het lijntje

Tekst: Willem Croese

 Om haar AOV-pas te bemachtigen had Bets van ‘t Oever zeven jaar strijd nodig. De stelling van het kabinet is met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de hand dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten leven en wonen. kijk/lees verder

Eerste Kamerlid Anneke Wezel advocaat bij BWZ

Koog aan de Zaan – Het spreekuur van ‘BWZ, voor alle uitkeringsgerechtigden’ draait op volle toeren. Iedere woensdagochtend kunnen uitkeringsgerechtigden met hun vragen en problemen terecht bij de ervaringsdeskundigen van deze vereniging. En indien nodig schakelt BWZ een advocaat in. Sinds kort helpt SP Eerste Kamerlid Anneke Wezel als advocate deze mensen, als het maar even kan is zij iedere woensdagochtend aanwezig in het clubgebouw aan de Pinkstraat in Koog aan de Zaan.

160513_Anneke_Wezel

Jarenlang werkte Mr. Anneke Wezel (40) bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie. Intussen werkt zij bijna vier jaar als zelfstandig advocate met de voornaamste specialiteiten bestuurs-, arbeids-, huur en familierecht, precies wat BWZ nodig heeft voor het spreekuur. “Ik werd advocate omdat ik in mijn naaste omgeving mensen ken die tegen gesloten deuren aan lopen, vaak weten zij geen uitweg meer. Het is de kunst om vrij snel te zien of je tot een oplossing komt door te bemiddelen en desnoods met een rechtszaak”, aldus de geboren en getogen Zaanse.

Zij onderschrijft de doelstellingen van ‘BWZ, voor alle uitkeringsgerechtigden’ omdat volgens haar de zwaksten in de samenleving hulp nodig hebben bij dringende kwesties zoals uitkeringsproblemen. Anneke Wezel: “Het is vaak moeilijk voor mensen om uit zulke situaties te komen. Wij leven in een tijd waarin je mooi, jong en gezond moet zijn om voor vol aangezien te worden en doe je dat niet, dan word je als lui ervaren. Ik ben blij met BWZ, want de sociale advocatuur is in de Zaanstreek op sterven na dood. Het is een slechte zaak dat mensen met een kleine beurs nauwelijks juridisch voor hun rechten kunnen opkomen. Wat ik bij BWZ aan thema’s tegenkom gebruik ik in de Eerste Kamer, dus is het BWZ spreekuur een belangrijke informatiebron.”

Heeft u hulp nodig? Kom op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur naar BWZ, Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan. Maak bij voorkeur een afspraak telefoon 075 – 6178497, bij geen gehoor spreek het antwoordapparaat in of e-mail bwz-online@hetnet.nl

Zie ook: http://www.bwz-online.nl/2016/05/19/eerste-kamerlid-anneke-wezel-advocaat-bij-bwz/

BWZ geeft geen persoonsgegevens vrij aan Zaanstad

De dag voordat wij een afspraak hadden met een ambtenaar van de Zaanse wethouder Sociale Zaken over strafkortingen belde de BWZ-advocaat mij met de mededeling dat onze gesprekspartner alle zaken die wij hebben vooraf wil inzien om zich voor te bereiden. Ik antwoordde dat daar geen spraken van is.

,,Als BWZ verstrekken wij geen persoonsgegevens. Degenen die bij ons op het spreekuur zijn geweest met hun klachten hebben hun vertrouwen gegeven en dat ga ik niet schenden. Bovendien bestaat er ook nog zoiets als de wet op privacy. Wij gaan niet aan de koffietafel zulke informatie vrijgeven. Bovendien moet je als advocaat een machtiging aan onze mensen vragen om hun dossiers van de gemeente te krijgen wij gaan dan niet zomaar de boel aan een ambtenaar doorbrieven.”

De advocaat was het hier volledig mee eens. Hij zou de ambtenaar terugbellen en als deze niet met het antwoord tevreden zou zijn mocht die mij bellen. Prompt ging een kwartier later de telefoon.

Jawel, de ambtenaar in kwestie aan de lijn. Hij zei mij alleen met ons te kunnen praten wanneer de ‘cases’ vooraf ingezien kunnen worden om een beoordeling te geven. Natuurlijk gaf ik hier niet aan toe.

,,Ik wil wel praten over voorbeelden maar niet over concrete zaken”, gaf ik de ambtenaar te kennen en die was daar op zijn beurt niet blij mee.

,,U draait in een vicieuze cirkel rond en bent nogal breedsprakig”, reageerde de man in kwestie. Ik legde hem uit dat onze klagers niet een vrijbrief hebben gegeven om ons verhaal op deze manier te doen bij de gemeente Zaanstad.

,,Meneer stelt u zich voor dat u drie maanden geen salaris krijgt en geen stuiver op uw spaarrekening hebt staan dan piept u wel anders.” Het werd stil aan de andere kant van de telefoonlijn.

,,Nou dan zit er niets anders op dat ik uw baas benader, namelijk de wethouder die politiek verantwoordelijk is voor het Zaanse beleid”, ging ik verder. “Want die moet toch begrijpen dat een bijstandsuitkeringsgerechtigde niet voor de lol een strafkorting accepteert.”

De ambtenaar had hier geen oren naar en deelde mij vervolgens mee dat hij na zijn vakantie weer bereikbaar zou zijn en verder wilde praten onder de voorwaarde dat ik namens BWZ naam en toenaam van de klagers geef. Ik kon hem nog net een prettige vakantie wensen, het telefoongesprek was beëindigd en de geplande afspraak ging niet door.

De aanleiding van dit alles was dat de SP-fractie een motie bij de Zaanse raad had ingediend om strafkortingen te stoppen zodat mensen met een bijstandsuitkering niet met extra schulden te maken krijgen wanneer zij de rekeningen niet meer kunnen betalen door strafkortingen. De SP’ers hadden bij BWZ informatie ingewonnen over de dagelijkse praktijk waarmee wij te maken hebben. De motie werd aangenomen in de raad en vervolgens gaf de verantwoordelijke wethouder zijn ambtenaar de opdracht dit verder uit te zoeken.

Later liet ik de boel nog eens de revue passeren en besloot om de wethouder niet te benaderen, want hij kan toch zelf wel onderzoek laten doen bij zijn dienst Sociale Zaken hoeveel strafkortingen uitgedeeld worden en waarom, en niet onbelangrijk bij welke ambtenaren.

Het zal mij benieuwen hoe de motie tegen strafkortingen door het Zaanse College wordt uitgevoerd. Een ding is zeker, degenen die bij BWZ geweest zijn met klachten over het strafkortingenbeleid hoeven zich geen zorgen te maken dat BWZ de mond voorbijpraat aan de koffietafel.

Willem Croese – voorzitter BWZ

Zie ook:

Biljartfinale BWZ

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseBiljarters van Belangenvereniging Wao Zaanstreek (BWZ) uit Koog aan de Zaan sloten vanmiddag het seizoen af met een spannende finale …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseIn de biljartzaal van BWZ staan twee wedstrijdtafels …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseDe biljarters streden sportief voor de eerste, tweede en derde plaats …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseKoffiepauze …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseEn daar gingen ze weer …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseVerder …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseDe standen werden nauwkeurig bijgehouden …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseGaat ie goed?

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseBij hem wel …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseAlles onder controle …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseHet laatste potje …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseHet rekenwerk …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseDe bekers voor de nummers één, twee en drie …

BWZ-biljartfinale - Willem CroeseDe winnaars en de andere biljarters, de strijd zit er op.