Tag: burgemeester

Zaanstad open de deuren voor alle inwoners

160602_ZaanstadZij stopt ermee, burgemeester Geke Faber (PvdA), na negen jaar aan het roer te hebben gestaan van de gemeente Zaanstad is het voor haar wel genoeg. Misschien is zij wel op zoek naar een nieuwe ‘uitdaging’, je weet het niet. Wat je wel weet is dat het hele circus wederom uit de kast gehaald wordt voor de sollicitatieprocedure van het burgemeesterschap.

Is het niet tijd voor openbaarheid door een burgemeester rechtstreeks te kiezen? Ik vind absoluut van wel, net als dat ik vind dat het Nederlands staatshoofd rechtstreeks gekozen moet worden en niet omdat hij of zij toevallig van de familie Oranje afkomstig is om levenslang aan de touwtjes te trekken. Laat de burgemeesterkandidaten daarom op campagne gaan, laat hen overtuigen waarom zij denken de beste te zijn voor Zaanstad, laat hen zien en horen wat er onder de Zaanse bevolking leeft. Geef lokaal het grote voorbeeld.

Helaas zo zit het systeem niet in elkaar, alles gaat achter de schermen en daar wringt de schoen, de inwoners van Zaanstad weten nauwelijks wat er gebeurt. De Noordhollandse Commissaris van de Koning de heer Johan Remkes (VVD) stelde samen met de gemeenteraad een profiel op met als belangrijkste punten:

“die uitstekend past bij het eigenzinnige en kleurrijke karakter van de stad; die werkt en denkt op universitair niveau; die over veelzijdige bestuurlijke ervaring beschikt in vergelijkbaar complexe functies; die een uitgebreid netwerk heeft op regionaal, provinciaal en landelijk niveau, of in staat is een dergelijk netwerk spoedig te ontwikkelen; die met een ontspannen houding én met humor en relativeringsvermogen het ambt vervult; die met beide benen op de grond staat en tegen een stootje kan”

En hierna kwam de publicatie in de Staatscourant, waarbij stond dat je tot 17 mei kon solliciteren. Het leek mij wel wat, dus schreef ik een brief waarin mijn argumenten staan en maakte de inhoud direct openbaar. Het motto van mijn schrijven is in feite ‘Maak Zaanstad Echt Sociaal’. Na de sollicitatiebrief volgde de ontvangstbevestiging, de postbesteller duwde bij mij een dikke enveloppe van de provincie Noord-Holland door de brievenbus.

De aanhef van die bewuste brief was vergezeld met de woorden ‘STRIKT PERSOONLIJK’. Waarom eigenlijk? Mogen andere mensen niet weten wat je ontvangt? Nou het is een dikke circulaire met spelregels; verder zat er een formulier bij om Justitie onderzoek naar jezelf te laten doen; je moet een bewijs van Nederlanderschap opsturen en een kopie van het hoogste diploma dat je hebt.

Vervolgens verspreidde de provincie Noord-Holland een persbericht met het nieuws dat er twaalf kandidaten zijn voor het burgemeesterschap van Zaanstad, zes PvdA’ers, twee VVD’ers, drie partijlozen en één SP’er. De pers nam het bericht over. Niemand die iets zei of schreef wie de kandidaten zijn, dat kan ook niet want alles blijft ‘geheim’. Okay, één kandidaat was wel bekend en dat ben ik, maar daar zweeg natuurlijk het journaille heel braaf over.

Vorige week woensdag moest ik op audiëntie komen bij de huidige burgemeester van Zaanstad. Mevrouw Geke Faber ontving mij in haar sober ingerichte werkkamer met een indrukwekkend uitzicht op de vernieuwde koopgoot de Gedempte Gracht. Zij nam een kopje thee en ik nam een glas water. Zij had haar iPad paraat met daarnaast een paar blanco A4-tjes waarop zij later tijdens het gesprek notities maakte. Dertig minuten waren er gereserveerd, het werden veertig kostbare minuten.

De Commissaris van de Koning had haar de opdracht gegeven om met mij als kandidaat burgemeester kennis te maken en verslag te doen in de vorm van referentie. Tja, daar zit je dan als burgermoeder tegenover een kandidaat die zichzelf publiekelijk bekend had gemaakt; zijn politieke punten opsomde om te komen tot een sociale gemeente en niet onbelangrijk dat hij bij deze ook protesteerde tegen de procedure die achter de schermen plaatsvindt. En de burgermeester maakte de broodnodige notities voor verslaggeving aan de heer Johan Remkes. Bijzonder aan dit gesprek vond ik dat het een ‘verkapt soort sollicitatiegesprek’ was, terwijl mevrouw Geke Faber niet in de vertrouwenscommissie (lees: een soort sollicitatiecommissie) van de gemeenteraad zit.

Ik gaf tot slot de burgemeester aan verbaasd te zijn dat mensen denken dat zij als inwoners van Zaanstad op mij kunnen stemmen, terwijl dit niet de gang van zaken is. “Aan wie ligt dat”, vroeg zij. Ik antwoordde: “Aan ons allen.” Geke Faber sputterde nog even na: “Mensen kunnen toch lezen?” En dat is nou precies wat ik bedoel, de afstand tussen bestuurder en inwoners. Het wordt tijd dat Zaanstad de deuren opent, zoek de mensen op, betrek jong en oud bij de zaken die hen dagelijks bezighoudt, maak Zaanstad echt sociaal. Zo moeilijk is het toch niet?

Willem Croese

Zie ook: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2016/06/zaanstad-open-de-deuren-voor-alle-inwoners

Socialistische burgemeester van Zaanstad?

Jawel, ik heb gesolliciteerd. Word ik de socialistische burgemeester van Zaanstad?

isPersbericht SP Zaanstreek

EEN SOCIALISTISCHE BURGEMEESTER? SOCIALER EN GROENER VOOR MINDER GELD!
17-05-2016•Willem Croese, sinds de oprichting van de Zaanse SP-afdeling in 1994 actief lid, heeft ook gesolliciteerd op de vacature voor burgemeester van Zaanstad. Willem, een man van het volk, journalist, blogger en vrijwilliger bij diverse instanties, kent de ins en outs van de Zaanse politiek en kent de Zaanstreek van haver tot gort. Hij heeft zich aangemeld omdat hij vindt dat er wat te kiezen moet zijn, en om te zien of iemand van buiten het ‘old boys network’ echt een kans krijgt. Willem neemt geen blad voor de mond en is voor onversneden linkse politiek in onze ooit rode Zaanstreek. Willem gaat voor een sociaal, groen en strijdbaar Zaanstad! En hij is bereid dat te doen voor slechts een derde van het huidige riante burgemeesterssalaris.
WAT WILLEM WIL
Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord.
Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit.
Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg.
Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt.
Ook in de toekomst is Zaanstad nog steeds een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun een karakter, maar dan wel met voldoende voorzieningen.
Dan is Zaanstad nog steeds een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Is Zaanstad nog steeds een plek waar dingen worden gemaakt, waar men de historie voelt en tegelijk vooruit kijkt, en waar nodig verzet voert tegen afbraakbeleid uit Brussel of Den Haag.
In de toekomst is Zaanstad een gemeente waar de inkomens zijn gestegen, maar waar vooral de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de woonquote zijn afgenomen.
In de toekomst is Zaanstad een plaats met een goed sociaal beleid, waar mensen minder schulden hebben, niet in armoede leven en voedsel- en kledingbanken overbodig zijn geworden en mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, ongeacht de dikte van hun portemonnee. Dàt is mijn stip op de horizon! Dàt is mijn droom, voor mensen, niet voor stenen!
Daarom zal ik mij inzetten als burgemeester van Zaanstad om:
Minimaal gemiddeld 40% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten te realiseren. Desnoods door de gemeente zelf te laten bouwen en anders de projecten uit te stellen tot de economie aantrekt.
Verdere bezuinigingen op cultuur te stoppen, zoals op De Bieb. Over het Cultuurcluster in Zaandam wordt een referendum georganiseerd. Als hert er toch komt, mag het niet tot extra bezuinigingen op cultuurvoorzieningen leiden.
Geen avonturen meer te beginnen met nieuwe projecten in het kader van een kleinere overheid en meer ‘eigen verantwoordelijkheid’. Laat de gemeente niets beginnen zonder goed onderzoek en testen vooraf. Zaanstad is geen proeftuin voor onbewezen theorieën.
Eeen einde te maken aan de jacht op uitkeringsgerechtigden maar goede begeleiding. Geen vrijwilligerswerk onder dwang maar echte banen met goede arbeidsvoorwaarden.
Blijvende steun aan ‘verzelfstandigde’ buurthuizen te regelen om hun exploitatie (huur en beheer) rond te krijgen.
Thuiszorgorganisaties aan te pakken die bijvoorbeeld hun personeel dreigen terug te zetten in salarisschalen. De gemeente moet niet sturen op prijs maar op kwaliteit van de zorg.
Garanties te krijgen voor de mensen die werken in de sociale werkvoorziening. 
De gemeente wordt zelf een grotere klant van mensen met een beperking (via oa. ‘inbesteding’) of stelt hiervoor een gemeentelijk dienst in.
Een actief jongerenbeleid te ontwikkelen, zodat jeugd- en jongerenwerkers de jongeren kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar hun plekje in de maatschappij.
Een Zaans ‘groen label’ op te zetten voor alle Zaanse overheidsgebouwen, waarbij gebruikers van de gebouwen en bewoners uit de wijk samenwerken in groene duurzaamheidsprojecten.
Het verzet tegen het afbraakbeleid uit Den Haag en uit Brussel verder op te bouwen. Ik ben bereid om de confrontatie met Den Haag en Brussel aan te gaan.
In dienst van de inwoners van Zaanstad ben ik bereid dit te doen voor slechts een derde van het geldende salaris (50.000 bruto per jaar, in plaats van 150.000), in een auto van maximaal 10.000 euro (nu 80.000) en zonder chauffeur. Het geld dat ik zo uitspaar, kan worden geschonken aan de voedsel- en kledingbank, buurthuisbesturen, jongerenactiviteiten en acties tegen afbraakbeleid uit Den Haag.

Zie ook: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2016/05/socialistische-burgemeester-socialer-voor-minder-geld