Tag: burgemeester

Verliefd in komkommertijd – In 80 woorden

Ja hoor het is komkommertijd in de journalistiek, de kolommen van kranten worden gevuld met wetenswaardigheden die anders niet het nieuws halen. Zo ook vandaag in het Haarlems– en Algemeen Dagblad, beiden publiceerden een artikel over twee burgemeesters die verliefd zijn op elkaar. De één verliet Landsmeer om in Heemstede verder te gaan en de ander werd haar vervangster. Zij kenden elkaar nog niet, de dames hebben nu een relatie. Prima toch? Nieuws? Welnee. Gun deze burgermoeders rust en geluk.

Willem Croese

De burgemeester komt niet voor zestig jaar huwelijk

Hoe vaak komt een diamanten huwelijk voor? Na de seksuele revolutie in de jaren zestig zou je verwachten dat zestig jaar gehuwd zijn niet meer aan de orde is. Mispoes, het aantal jubilarissen neemt juist toe en dat is een reden voor burgemeesters om het beleid aan te scherpen door niet meer op bezoek te komen. Het Algemeen Dagblad kopte vandaag: ‘Diamanten huwelijk? Dan blijft de burgemeester thuis

Citaat uit het artikel: “De burgemeester van Enschede komt alleen nog langs als echtparen 70 jaar bij elkaar zijn, net als de burgemeester van Breda. Hengelo en Nijmegen vinden 65 nog bijzonder genoeg, maar in Zaanstad doet het stadsbestuur alle feestelijke mijlpalen van inwoners af met een bloemetje of een andere attentie.”

Volgens de statistieken van CBS waren in 2015 10.332 echtparen zestig jaar getrouwd en in 2016 slechts 219 echtparen zeventig jaar. Voordelen bij zeventig jaar; je moet als burgemeester minder vaak uitrukken en de kosten zijn lager. Nadeel, je staat minder vaak in het weekblad op de foto met jubilarissen.

Tip voor Zaanstad. Neem een werkloze in het kader van de Participatiewet op een brommertje naar de jubilarissen. De uitkeringsgerechtigde haalt desgewenst uit de pizzabak achterop zijn vervoermiddel of een bos rozen of een Duivekater met een kaartje erbij waarop felicitaties staan en een krabbel van de burgemeester. Probleem opgelost?

Advies voor Zaanse echtparen van het diamanten huwelijk ‘reken niet op de komst van de burgemeester’ om teleurstelling te voorkomen, dan valt wellicht een bosje ruikers alsnog mee.

Rooie Willem

Zie ook: www.zaanstreek.sp.nl

Ongewenst peperduur afscheidsfeest

Onze burgemeester Geke Faber (PvdA) heeft afgelopen week afscheid genomen van de gemeente Zaanstad, zij deed dat geheel in stijl zoals het bij de ‘gevestigde orde’ hoort namelijk een borrel en een hapje met de gemeenteraad (inclusief oud-raadsleden) en ook met de ambtenaren (inclusief cadeautje ter herinnering); een projectje met wat Zaanse jongeren; een schilderij (waarop zijzelf is afgebeeld) en een knalfuif op het Hembrugterrein (waarvoor je als inwoner vooraf per e-mail moest aanmelden).

Nou, nou het is wat. Kosten? Maar liefst € 50.000. Ik begrijp werkelijk niet dat de gemeenteraad met deze uitgave heeft ingestemd, althans wat de hoogte van het bedrag betreft. In tijden van drastische bezuinigingen, werkloosheid, onzekerheid, spanningen, enzovoorts is zo’n uitgave werkelijk niet uit te leggen aan mensen die het einde van de maand niet halen met een goed gevulde portemonnee en neem van mij aan dat het er heel wat meer zijn dan het aantal leden van de gevestigde orde.

Als bestuurders en raadsleden van een gemeente zoals Zaanstad zou je toch moeten weten wat er leeft bij de inwoners (in ambtenaren- en politicitaal ‘burgers’ genoemd en hiermee heb je ook al meteen afstand tot het gepeupel). Kennelijk niet, want anders ga je niet akkoord met zo’n afscheid van de burgemeester dat vijftigduizend euro’s mag kosten. En dan vreemd opkijken wanneer de achterban van politieke partijen de benen neemt om elders wel gehoord te worden.

Daar zijn wij meteen bij de landelijke verkiezingen van maart 2017. De Zaanse vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en Johan Remkes (VVD) hebben besloten de sollicitatieprocedure voor de burgemeestersfunctie uit te stellen na de Tweede Kamerverkiezingen. De reden zou zijn dat kandidaten zich teruggetrokken hebben en er weinig te kiezen overbleef, dus wordt het hele circus na 15 maart volgend jaar weer opgetuigd. Let op, dan komen werkloze politici op de burgemeestersvacature af.

De gewone man en vrouw – de arbeidersklasse – heeft dat spel uitstekend door en neemt daar geen genoegen mee. Juist dat ongenoegen komt niet lekker aan bij de gevestigde orde (anderen noemen die club ook wel elite). Als je dan negen jaar lang een ‘onzichtbare burgemeester’ hebt in de persoon van Geke Faber, die niet of nauwelijks binding heeft en had met de Zaanse bevolking hoe kun je dan zo’n afscheid accepteren. Het had haar gesierd om een bos rode tulpen in ontvangst te nemen en via de achterdeur Zaanstad te verlaten zonder een peperduur afscheid.

Maar o wee dat je dit allemaal zo zegt of zoals ik opschrijf, dan ben je een ‘populist’ en dat begrip heeft al snel een negatieve lading. Nu heb je uiteraard populisten en populisten, maar doorgaans hebben zij prima door wat er verwacht wordt. Het kapitalisme dondert vandaag of morgen in elkaar, dit houdt geen stand. Erger racisme wordt openlijk uitgevoerd en het fascisme loert om de hoek, de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Juist nu is het tijd om op te staan en klassenstrijd te voeren tegen de gevestigde orde, zoals zakkenvullers uit de politiek, bank- en verzekeringswezen en voor een echt sociaal en rechtvaardig klimaat waarin ‘iedereen’ gelijkwaardig is.

En dan nog zijn er goedwillende lieden die tegen de gevestigde orde aanschurken met opmerkingen dat het ‘onheus’ is wanneer je de burgemeester onzichtbaar noemt of dat de burgemeester ‘rust en orde’ heeft gebracht in de gemeentepolitiek. Juist zij zouden de broeinesten in Zaanstad eens moeten voelen en zien, dan praat je het afscheid van Geke Faber niet meer goed. En wanneer ik als socialist burgemeester zou zijn van Zaanstad gaf ik volledig gehoor aan de inwoners om te blijven doorgronden wat er werkelijk speelt, bij mijn afscheid dus geen peperduur feest.

Willem Croese

Zie ook: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2016/11/ongewenst-peperduur-afscheidsfeest

Brief van Johan Remkes (VVD)

Kent u dat wanneer je solliciteert dat je of niets hoort of heel lang niets? Wat dat betreft is dit geen pretje, zeker niet wanneer je werkloos bent en verplicht moet solliciteren omdat je anders of geen uitkering krijgt of gekort wordt hierop. Half mei dit jaar schreef ik een sollicitatiebrief om in aanmerking te komen voor de functie van burgemeester in de gemeente Zaanstad. Vandaag mocht ik middels een ‘strikt persoonlijke’ brief bericht ontvangen van Johan Remkes (VVD), de Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Na drieënhalve maand antwoord van Remkes, dat duurt dus wel even. Dit roept bij mij meteen de vraag op of uitkeringsinstanties hier een boodschap aan hebben. Helaas kan ik u vertellen uit ervaring als voorzitter van ‘BWZ, voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden’ door ons juridisch spreekuur dat het een uitkeringsgerechtigde heel moeilijk gemaakt kan worden tot en met flinke sancties toe oftewel heel wat euro’s minder om de maand door te komen. Maar goed de Noordhollandse Commissaris van de Koning is in de pen geklommen om mij uitsluitsel te geven over mijn sollicitatie.

Eerst even terug naar de sollicitatie. De huidige burgemeester Geke Faber (PvdA) stopt ermee, na ruim negen jaar burgemeesterschap vindt zij het genoeg. Kortom haar baan komt vrij. Hoe gaat dat dan? Er wordt een procedure gestart waarin Johan Remkes een belangrijke rol speelt, hij stelde samen met de ‘vertrouwenscommissie’ namens de Zaanse gemeenteraad een profielschets op en stippelde de gang van zaken uit. Twaalf mensen solliciteerden naar de functie, waaronder ik als enige SP’er. De overige politieke partijen die onder de sollicitanten vertegenwoordigd zijn, zijn de PvdA en VVD.

Vrij vlot na mijn brief ontving ik een dikke enveloppe van de provincie Noord-Holland gevuld met de spelregels en het dringende verzoek om nadere informatie te verstrekken zoals een diploma van mijn hoogst genoten opleiding en toestemming om bij Justitie navraag te doen over mijn verleden. Vervolgens werd ik uitgenodigd om bij burgemeester Geke Faber op bezoek te komen, want zij zou mij niet kennen – ik weet beter – en moest verslag doen aan Johan Remkes. Na het gesprek met haar – dat gewoon een verkapt soort sollicitatiegesprek was – werd het stil tot aan vandaag, want Faber was echt niet enthousiast.

In de tussentijd hield ik het zelf niet stil. De flauwekul dat alles in diep geheim zou moeten gaan doorbrak ik met publieke mededelingen dat ik de burgemeestersfunctie ambieerde. Publiciteit hierover is in de gevestigde orde niet gewoon en dat is wat mij betreft abnormaal, want waarom zouden de inwoners van Zaanstad niet mogen weten wie er gesolliciteerd heeft, ik zie hier geen enkel bezwaar tegen.

Die publiciteit maakte wel wat los, zo vernam ik in de wandelgangen dat men in politieke kringen vragen stelde en opmerkingen plaatste over mijn persoon, zoals een VVD-raadslid die een hekel aan mij heeft; een ander VVD-raadslid uit een naburige gemeente vroeg of ik het was; in het Provinciehuis nerveus gevraagd werd ‘wie is die gast’; een ex-Rosa-raadslid mij als ‘grappenmaker’ betitelde en een NHD-journalist mij een ‘clown’ noemde. Van mij mag dat allemaal, maar wat denken die mensen ervan dat ik veel meer reacties kreeg van mensen die op mij wilden stemmen. Op dat laatste wringt de schoen, want alles gaat achter gesloten deuren tot aan de bekendmaking wie de nieuwe burgemeester van Zaanstad wordt. Was het maar waar dat zo’n procedure openbaar is en dat de Zaanse bevolking zelf inspraak en stemrecht heeft.

En dan de brief van Johan Remkes van 30 augustus die ik vandaag mocht ontvangen. Hij somt wat gegevens op over de procedure en meldt vervolgens mij: “Ik deel u hierbij mede, dat ik alles afwegend besloten heb om u niet in deze selectie op te nemen.” Zo’n schrijven is zoals uitkeringsgerechtigden regelmatig ontvangen in de categorie ‘Tot onze grote spijt’, zonder feitelijke informatie aan de sollicitant. Ik noem zo’n schrijven ‘Bla Bla’ oftewel een nietszeggende brief.

Feit is wel dat ik niet verder mee mag doen aan de procedure. Verrassend? Welnee, want de gevestigde orde houdt de zaken liever achter de schermen en daar kan zo’n wijsneus als ik niet bij gebruikt worden. Toch snak ik naar de tijd dat het solliciteren naar het burgemeesterschap openbaar wordt. En tot slot wedden dat de volgende burgemeester van PvdA-huize en van het mannelijk geslacht is?

Willem Croese