Feniksschool in de Perim

Foto: Derk Peeters - De Typhoon - donderdag 14 augustus 1969

Sinds de zomer van 2010 woon ik weer in de Zaandamse wijk ´Peldersveld´ waar ik eerder in april 1968 kwam te wonen. Het was een nieuwbouwwijk met de later grote bekende Eraflats. Het eerste flatgebouw dat bewoond werd was de Brandaris. Voor mij als kind was het een enorme overgang. Geboren in Amsterdam, maar het eerste gedeelte van mijn jeugd bracht ik door in het Friese dorpje Jubbega.

Zo herinner ik mij een enorme zandvlakte waarop later in rap tempo rijtjeswoningen werden gebouwd. Verder was er niets. Voor boodschappen moest je naar de straat Poelenburg (in de naast gelegen wijk) waar enkele winkels waren in noodgebouwen. En ook was daar de ´dependance´ van de Kennedyschool waar nu de moskee staat.

Enorm wennen. Je kwam in een klas met veertig kinderen terwijl ik in Friesland met slechts twintig kinderen mijn start maakte in het onderwijs. Schrijven leerde ik daar met kroontjespen en inkt. En lezen met de grote prenten van Jetses, zoals ´Aap, noot, Mies`. Plus iedere zaterdagochtend naar school. In Zaandam was het anders.

De eerste klas maakte ik dus af in Zaandam. Het tweede schooljaar 1968/1969 werd een volledig schooljaar in Poelenburg. De straat was daar nog met klinkers. Klaarovers hielpen je met oversteken. Een gymzaal was er niet. Wij speelden buiten op het plein. Al snel raakte ik gewend aan de stadse mentaliteit.

Maar de gemeente Zaandam (let op de gemeente Zaanstad kwam pas in 1975) besloot om kinderen die in de wijk Peldersveld woonden van de Kennedyschool af te halen zodat er een betere spreiding van leerlingen kwam. De nieuwe school heette de ´Feniksschool´. Er was nog geen schoolgebouw, maar de flat Perim was net opgeleverd. Huisnummers een tot en met zes werden klaslokalen en op nummer zeven woonde de huismeester met zijn gezin.

Spannend was het. Ik ging naar de derde lagere school na twee schooljaren. De noodschool ging in augustus 1969 open. In de derde en vierde klas kreeg ik les van de lieve juffrouw Roubos. En in augustus 1971 ging het nieuwe gebouw open. Groot pand met een aula, speelplein, gymzaal (tegenwoordig een sportschool) en voetbalveld. In 2015 werd het complex gesloopt om plaats te maken voor de supermarkt Deen die recent overgenomen is door Vomar.

Wanneer ik het bovenstaande verhaal vertel weten oudere buurtbewoners niet dat de Feniksschool van 1969 tot en met 1971 gevestigd was in het flatgebouw de Perim. Wel weten zij van de Windroos, de school die later een gloednieuw pand kreeg aan de Galeistraat. Een zoektocht op internet leverde niets op totdat ik besloot om contact op te nemen met het stadsarchief van de gemeente Zaanstad.

Ik legde mijn verhaal uit. En ik wist nog dat bij de opening van het schooljaar 1969/1970 een fotograaf van de krant kwam. Wij moesten op de trap staan zodat hij een foto kon maken. Ik weet nog goed dat ik niet op de foto wilde dus ik stond niet op de trap. Helemaal links onderaan op de foto sta ik echter wel als blond knaapje met een donker T-shirt en korte broek aan.

Een medewerker van het stadsarchief vond de foto en het artikeltje terug in de Typhoon van donderdag 14 augustus 1969. De fotograaf was Derk Peeters die heel lang de lokale krant voorzag van beeldmateriaal. De hele pagina kreeg ik doorgestuurd. Het verhaal van de noodschool werd hiermee bevestigd. Dagelijks kijk ik naar de eerste etage van de Perim waar ik les kreeg, want ik woon om de hoek.

© Willem Croese

Zie ook: