Goud

Een anekdote over mijn nichtje

Point of view

 

Tekst Kicking Bird Robison: RobD, Uw Gastschrijver

Tweeling ouders

Er ontspruiten ‘2’ huwelijken uit eenzelfde achtergrond; te weten 2 zussen trouwen met 2 broers, waarvan ik er één ben.

Uit één huwelijk komen 3 jongen, te weten zegge: ‘1’- ‘2’en ‘3’; De eerste een meisje, de tweede is een jongen en het derde een ‘Sterretje’.

Dit derde vogeltje is ook een hele bijzondere. Uit ‘mijn’ tweede echt hebben zich geen jongen meer mogen ontspruiten. Dat wil ik even in het midden laten.

Maar door de beleving van de kinderen van broer en schoonzuster, ontvangen wij wel het gevoel van verwantschap op een héél speciale manier.

Als het nichtje bij ons is, zegt ze vaak: “Alsof ik bij mijn vader en moeder zit”. Als ik het woord voer of anderszins treft haar de fysieke gedragspatronen van mijn vrouw; haar tante tevens zus van haar moeder. Kunt U mij nog volgen?

Het is super grappig om de humor, aanleg, gevatheid en omgang in dit nichtje zich te zien ‘openbaren’. Als ware het vlees en bloed van mijn vrouw en mij.

 Goud!

Ook de schaduwkant van beider achtergrond zijn in dit ‘zonnig’ lichtje te zien.

We genieten ervan als ze weer eens mijn ‘zetel’ bezet houdt of ons op het ‘gemak’ in het donker hult, de ondeugd!

Als ze weer eens voorbijsnelt, steken we onze ‘vlerk’ op of ontvangen een teken van leven via onze mail.

 

Einde—