Een teken van leven

Een anekdote over seinen

Zoals het klokje thuis tikt…

Tekst Kicking Bird Robison: RobD, Uw Gastschrijver

Stationschef

De klok die vader ooit kocht, hangt nog steeds als teken aan de wand bij mijn moeder.

Ondanks dat het slagwerk van de klok nooit meer wordt opgewonden, probeert vader zich te hooi en te gras, door gepingel van deze klok te doen gelden. Mijn schoonzus is er dol op.

Als de discussie onder deze klok te heftig worden dan grijpt de klok resoluut in en zet alles in één klap stil. We kijken elkander verbaasd aan en roepen in koor: “Ja, Pa je hebt gelijk!!

Hierdoor staan we nog regelmatig stil bij zijn overlijden. Ik vul onze glaasjes steevast aan. Moeder kiept hem dan snel achterover en wil er meteen een tweede achteraan. Ze beweert altijd ook heel erg geschrokken te zijn.

Er komt mij een anekdote op uit de tijd dat mijn vader als stationschef op het Centraal werkzaam was. Ik heb de tekst tussen zijn oude boeken van de bedrijfsschool gevonden.

Machinist

Hoofd seinen zijn de seinen die seinen dat alle seinen goed sein.

Hulp seinen zijn de seinen die seinen als de hoofdseinen niet seinen.

Nood seinen zijn de seinen die seinen als de hoofdseinen en de hulpseinen niet seinen.

Als de Hoofd seinen, de Hulp seinen en de Nood seinen niet seinen,

ken je altijd nog met een ‘lichtje’ of een toeter in Morse seinen dat de seinen kapot sein.

… — … — …

 Einde