Filosoof

Een anekdote over de waarheid

 

 Zonder ijdelheid is het leven bijna onmogelijk

 

 Tekst: RobD, Uw Gastschrijver.

Ouwehoeren

Het is niet zo interessant een waarnemer waar te nemen tijdens het waarnemen. Dat is saai.

Als de waarnemer een waarnemend arts is dan kun je er zeker van zijn dat je waargenomen wordt op ‘zijn’ eigen waarnemende manier. Of dit voor waar te nemen is moet je nog maar afwachten. Enfin…

Soms wordt iets voor waar aangenomen terwijl het louter op vooroordelen of kortzichtigheid is gebaseerd.

We zoeken ons een ongeluk. Waar we moeten zoeken weten we niet. We nemen het voor waarheid aan zonder de zaak goed te hebben waargenomen. De waarneming faalt.

Deze filosofische exercitie strandt. Ik kan beter een stukkie muziek spelen… als ik het kon.

Op deze manier komt er vandaag geen noot op papier.

 

Einde—