Bijzondere boom – In beeld

Gesneuvelde boom zorgt voor veel uitlopers …

#noorderbos #houtrakpolder #staatsbosbeheer #mijnnatuurblijft

Geef een reactie