Prikkelend

Een anekdote over omgang

 

Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder

 

Tekst: RobD, Uw Gastschrijver.

Een Indische Cactus

Mijn verpleegkundig specialist wilt iets onderzoeken in mijn bloed. Niet het alcohol promillage, dat doen ze gewoon langs de weg wel.

Ik meld me bij het prik lab op de poli van een groot ziekenhuis. De zuster vraagt om het prikformulier. De verpleegkundig specialist zou er voor zorg dragen dat het lab over mijn gegevens zou beschikken. Niet dus.

Ik moet maar bij de huisartsenbalie op de poli gaan vragen. Er zitten drie zusters gezellig breipatronen uit te wisselen. Degene die mij te woord staat vraagt of ik hier opgenomen ben geweest. Ja, dat was geloof ik in 1960. Tijdens de slag rond Amersfoort. U komt niet voor in mijn systeem. Ik leg het nogmaals uit.

Ik moet me maar gaan melden bij het secretariaat van het grote ziekenhuis. Ik sta voor het loket te wachten. Er schuifelt een oude Indische dame tussen de computers rond op zoek naar een stekker of de aan/uit knop. Zodra ze in de buurt komt geef ik blijk van mijn aanwezigheid. Goedemorgen roep ik.

De Indische dame schrikt wakker. Ze draait een halve slag om in mijn richting. Ze neemt een verdedigende houding aan en zegt: ”Ik kan U niet helpen.”

Zegt ze nou: “Ik kan het ook niet helpen?” Of “Ik ga U niet helpen!”

Ik formulier terug: “Bent U helderziend?” De dame die volgens mij altijd een glazen bol op zak heeft zegt: “Ja, ik beschik over de gave, al generaties”.

In dat geval kunt U mij dus wel helpen. Ik vertel haar ook dat ik niet wegga voor het probleem is opgelost. Maar dat wist U al!

De Indische dame schakelt een hulplijn in. Plotseling zie ik Philip Freriks binnenwandelen. Bij het ontwaren van mijn persoon verdwijnt hij spoorslag het toilet in. De overige collega van het secretariaat hebben plezier bij de roaring die het geeft.

Opeens staat de verpleegkundig specialist naast me bij het loket.

Ik mag mee naar zijn kantoor. Hij constateert dat het formulier wel is aangemaakt. In het printer hok aangekomen komt mijn prikformulier boven tafel.

De prikzuster is helemaal blij met het formulier. Als pleister op de wonde pakt ze een extra grote scherpe naald. Of was het nou  eerst de naald en dan de pleister. Enfin in zo’n groot ziekenhuis hebben ze allemaal hun specialisme.

Einde—