Vijftigplussers de klos

Onze minister-president Mark Rutte (VVD) vindt dat wij in een ‘gaaf land’ wonen en wij zijn volgens hem ‘teer als vaasjes’. Hoe is het dan toch mogelijk dat Rutte de ‘dividendbelasting’ wilde afschaffen voor de multinationals? Hij werd zelfs teruggefloten door zijn goede vriend Unilever-topman Paul Polman middels een sms’je met de mededeling dat zijn bedrijf in Engeland blijft en niet naar Nederland komt of de dividendbelasting al dan niet wordt afgeschaft.

Einde oefening kroonjuweel Rutte. Alsof dit alles is dendert zijn neoliberale beleid voort dat ten koste gaat van de gewone man en vrouw. Jong of oud het maakt niet uit, maar deze keer maak ik graag een uitzondering voor de groep ‘vijftigplussers’ immers die is ook de klos.

Een 52-jarige uitzendkracht, hij kon niet aan een vaste baan komen en werkte daarom jarenlang af en aan bij Zaanse bedrijven als magazijnmedewerker. Het gesjouw van zware goederen eiste zijn tol, versleten rug, heupen, knieën en enkels zorgden er voor dat de man in de Ziektewet belandde. Het UWV keurde hem ‘goed’ ondanks alles. Na een hoorzitting kreeg de Wormerveerder echter zijn gelijk en hierna ook voor de WIA, hij werd 80 tot 100 honderd procent afgekeurd. Probleem, geen verdere pensioenopbouw en qua inkomsten ging de brave borst flink op achteruit.

Of de 64-jarige Zaandammer die 45 jaar dezelfde werkgever diende totdat hij kanker kreeg en mocht vertrekken onder de noemer van wederzijds goedvinden met een zogenaamde transitie (geld) waarvan 52 procent naar de belasting ging. Tot zijn pensioen (67 jaar) mag hij sollicitatietrainingen doen en is verplicht om op zoek te gaan naar een nieuwe baan terwijl hij intussen onder het bijstandsniveau dreigt te komen en zijn spaarcenten moet opeten.

Nog vele voorbeelden van dit soort schrijnende gevallen zijn te noemen. Helaas! Deze ellende gaat ook in Zaanstad verder. Rutte roept dat iedereen er op vooruit gaat. En dat allemaal in een gaaf land? De inkomsten van de dividendbelasting kun je anders uitstekend gebruiken voor mensen die een steuntje in de rug hard kunnen gebruiken. Zelfs dat wil de kabinetsbaas niet, want anders vallen zijn tere vaasjes om en scherven brengen bij hem echt geen geluk. Eindelijk tijd om Rutte-III te laten vallen. Wie heeft zijn nummer dan stuur ik hem een sms’je hierover. Gaaf toch?

Willem Croese