Zaans bomen over Zaanse bomen

De winter is voorbij, de lente is begonnen en het broedseizoen voor vogels moet nog aanvangen. Tijdens het broedseizoen mag er niet gekapt of gemaaid worden waar vogels zijn, dus ook in Zaanstad vóór die periode wel. Oké zieke bomen en dergelijke kun je kappen, maar hiervoor heb je vergunningen nodig. Het lijkt er zelfs op dat de gemeente Zaanstad zich hier niet aan houdt, want de kapwoede is compleet.

Op het bedrijventerrein Hoogtij liggen honderden gekapte bomen opgestapeld achter een hek. Deze bomen komen echt niet van dit terrein af, want er stonden hier nauwelijks bomen. Kortom de stammen komen elders uit de gemeente vandaan. Als je zelfs als leek naar de gekapte exemplaren kijkt kun je geen ziekte of verrotting aan die bomen ontdekken. De hamvraag is waar komen zij vandaan. Hembrugterrein waar een compleet bos is neergesabeld? Ja dit is enigszins speculeren, maar de mist rondom kapvergunningen en het bomenbeleid van de gemeente Zaanstad is ook nog lang niet opgetrokken.

Langs de Watering in Zaandam staan prachtige grote bomen, zoals populieren. Hier is in het najaar van 2017 nog onderhoud aan gepleegd door takken te snoeien die een gevaar kunnen zijn bij storm en dergelijke weersomstandigheden. En dan staat er een zielig pas geplant boompje op een plek waar niet eerder een boom heeft gestaan, maar wel struiken. Het is een typisch Zaans aandoenlijk gezicht.

Dit beeld deed mij denken aan eind jaren zestig, begin jaren zeventig. In april 1968 kwam ik te wonen in de Brandaris, de eerste bekende ERA-flat die in de wijk Peldersveld werd bewoond. De wijk was nog een eldorado, want er was niets. Alleen zand, modder en drijfzand, zo ook aan de waterkant van de Watering. Je vond toen nog volop pijpenkopjes en beschilderde wandtegels, ongetwijfeld kun je daar vandaag de dag door te scheppen nog meer van deze attributen vinden.

Naar mate de bouw vorderde van de wijk werden in 1970 de eerste bomen gepland. ‘s Winters kon je zelfs nog schaatsen op de Watering. Allemaal mooi en prachtig, maar bomen hebben ook de tijd en onderhoud nodig tot en met wat zij nu circa vijftig jaar later zijn en niet door de methode ‘de-botte-bijl’ te hanteren oftewel zinloos te kappen.

Willem Croese