Boek Arjan Vliegenthart (SP) een sollicitatiebrief?

SP’er Arjan Vliegenthart nadert het einde van zijn wethouderschap in de hoofdstad van ons land, hij noemt Amsterdam ‘020’. Hij schreef het boek ‘Onder Amsterdammers‘ over de periode 2014 – 2018 als wethouder Sociale Zaken.

Mijn strijdmakker Piet van der Lende – voorzitter ‘Bijstandsbond‘ schreef op de website ‘Konfrontatie‘ een stevige recensie over het boek en het handelen van Vliegenthart onder de titel: Vliegentharts variant van ‘methode SP’

De SP was eens volgens Van der Lende medestrijder tegen de armoede in Amsterdam, maar daar is naar zijn mening weinig van overgebleven.

Tegelijkertijd kwam andere meer algemene kritiek los. Die Vliegenthart ook noemt in het hoofdstuk over de Bijstandsbond: we zijn de SP kwijt als bondgenoot in de strijd, FNV- ers en SP- ers in het actiecomité hebben een dubbele pet op, van meedoen met het bestuur en compromissen sluiten en actievoeren, de SP is niet te vertrouwen, ze verkwanselen hun principes, hoe kan het dat ze zo gemakkelijk in een coalitie met de rechtse liberalen zijn gestapt, etc. Met andere woorden: veel leden van het actie comité voelden zich in de steek gelaten en er ontstond een groot onderling wantrouwen. Het actiecomité is daarna ingestort en er gebeurde niets meer. En ook verder kwam er minder actie van de grond, maar dat heeft ook te maken met de interne gang van zaken binnen de FNV.

Zijn kritiek is niet ongezouten:

Dit brengt mij tot de conclusie, dat de slogan ‘actie en fractie’ van de SP gedeeltelijk is mislukt. Er werden wel acties gevoerd, maar dit waren acties binnen de organisatorische grenzen en dus ook uitstraling van de SP. De SP, maar ook wij, hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om pogingen tot de opbouw van coalities met open brede sociale bewegingen, die niet specifiek partijgebonden zijn, die de samenhang van verschillende problemen aan de orde stellen en die niet de propaganda voor een bepaalde politieke partij als prioriteit hebben, maar die als brede beweging wel meer mogelijkheden hebben om druk op te bouwen, waarbij die bewegingen hun doelstellingen ook kunnen realiseren door (indirecte) toegang tot de bestuurlijke macht.

Rest mij nog de vraag of het boek van Vliegenthart een sollicitatiebrief is voor de volgende periode? Wij zullen het zien na 21 maart.

Willem Croese