NRC met nepnieuws over Zaanse cultuurcluster

NRC Handelsblad slaat de plank volledig mis

Cultuurcluster - Zaandam

Triomfantelijk schrijft NRC-journalist Bernard Hulsman over jawel het Zaanse cultuurcluster, lees maar mee:

Nu, zeven jaar later, voegt het in subversieve vondsten gespecialiseerde bureau MVRDV een derde smaak toe aan de Zaanse School: conceptueel traditionalisme. Met het Cultuurcluster, dat nu in aanbouw is, koos het bureau voor de Zaanse-huisjessmaak maar gaf er een onverwachte draai aan. Het verzamelgebouw voor culturele instellingen wordt een simpele, modernistische doos, het soort ‘fuck the context’-architectuur dat Soeters met het voorschrijven van twee traditionele Zaanse smaken juist wilde vermijden. Toch keurde de opperarchitect de doos goed, want er worden volumes in uitgesneden die de vorm hebben van Zaanse huisjes. Bovendien worden de wanden van de grootste uitholling bekleed met soortgelijke groene planken als de gevels van oude Zaanse huisjes.

Er is nog geen beslissing genomen over het bouwen van een cultuurcluster. Sterker, tegenstanders knokten voor een referendum waarover gisteren gedebatteerd werd. Het Noordhollands Dagblad publiceerde de bijdrage van journalist Rob Swart:

De partijen die voor de bouw van het cultuurgebouw bij het station zijn, zijn tegen het referendum. En andersom. Tegelijk gaven de meeste partijen te kennen dat de vraag over wel of geen referendum over het cultuurcluster een andere vraag is dan die over de wenselijkheid van een nieuwe cultuurvoorziening. Om uiteenlopende redenen kwam elke fractie toch uit bij de opvatting die bij hen past.

Cultuurcluster - Willem Croese

De bouwkosten zullen nog eens 7,7 miljoen euro hoger uitvallen. Gaat Bernard Hulsman hieraan helemaal voorbij? Er is dus nog geen paal in de grond geslagen voor dat monsterlijke gebouw van architect Sjoerd Soeters en consorten.

De gemeente Zaanstad heeft alle registers geopend om de bevolking te misleiden met propaganda waarover De Orkaan verslag heeft gedaan. Peptalk in een filmpje met uitsluitend voorstanders op kosten van Zaanstad.

In tijden van nepnieuws moet NRC toch beter opletten, zie:

NRC_Handelsblad_20170210_1_20_2

Zie ook: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2017/02/nrc-met-nepnieuws-over-zaanse-cultuurcluster

6 reacties

 1. Beste Ruud,

  Bedankt voor jouw reactie. Helaas heeft de meerderheid van de raad anders besloten dan dat jij en ik graag willen. Maar wij zijn geen roependen in de woestijn, want wij zijn niet de enigen. Zo waren er genoeg handtekeningen om een referendum te houden over dit onderwerp, maar ook dat democratische (?) recht hebben het college (VVD, PvdA, CDA, ZOG, CU, D66) en Groen Links naast zich neergelegd. Kortom verstandig kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en onze monden open blijven doen.

  Groeten, Willem

 2. Herstel ; ( vooral *ouder* vallen en lopen letsel op)
  Dit moet zijn Ouderen

 3. Geachte medeburgers van Zaanstad Wormerveer 16 februari 2017 Kan het College en/of de gemeenteraad uitleggen : Waarom is er al vanaf het samenvoegen van alle Dorpen tot de Gemeente Zaanstad -: tot op heden o.a in Wormerveer sprake van ernstige verwaarlozing van het Trottoir- vanaf de Station straat richting Zaanbrug?
  De gemeente belastingen bijna nergens zo hoog zijn als in Zaanstad !
  Kan dit niet gehalveerd worden in de ( sociale ? ) gemeente Zaanstad ?
  Waarom al die dure gebouwen ? niemand vraagt daarom .
  De burgerij al ruim 20 jaar niet mag klagen over dit slechte onderhoud, losliggende (vervuilde) tegels etc. (vooral ouder vallen en lopen letsel op)!
  Er wel gelden worden vrij gemaakt voor het overbodig wedijveren met andere gemeenten (samen te vatten als onzin) ; o.a Cultuurclustergebouw van ca 40 miljoen Euro ? Kennelijk gebeurt dit nog steeds? (in herhaling) Tot meerdere eer en glorie van het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad ?
  Gelet op Artikel II-71 (verdrag tot vaststelling Grondwet van Europa 275) 1e Eenieder dus ook ondergetekende heeft het recht van de vrijheid van meningsuiting en van informatie of ideeen , zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
  2e De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden ge -eerbiedigd

 4. Beste Tineke,

  Klopt dat in het artikel staat dat het cultuurcluster al in aanbouw is, een flinke misser. Vervolgens wordt de suggestie gewekt dat die grap van bijna veertig miljoen een beklonken zaak is. Helaas voor de schrijver en de voorstanders, dat moet nog geregeld worden. Kortom nog steeds op het verkeerde spoor en niet gecontroleerd door de journalist. En Delft kan inderdaad eerder klaar zijn, zolang er geen paal in de grond zit van het Zaanse prestigieuze cultuurcluster.
  Tot slot, toeval dat het artikel in NRC vandaag is gepubliceerd? Net zo toevallig als het filmpje vorige week, spandoek boven de waterval bij het stadhuis en een televisiescherm in het raam van het naastgelegen Gemeente Archief? Geef het volk brood en spelen. Manipulatie van de feiten staat in dit geval gelijk aan nepnieuws.

  Groeten, Willem

 5. Ik las vanavond ook het artikel van Bernard Hulsman in de NRC. Het gaat in de column over de overeenkomst tussen twee ontwerpen, nl. het ontwerp voor de Zaanse Cultuurcluster en dat voor het House of Delft. De enige onjuistheid die ik in het artikel heb kunnen vinden, is de constatering dat het cultuurcluster al in aanbouw is. Dat klopt niet. Maar om nu te spreken van nepnieuws, nee Willem Croese, daarvan is geen sprake. Overigens heb ik Bernard Hulsman attent gemaakt op zijn fout.

Reacties zijn gesloten.