Procedure nieuwe burgemeester Zaanstad tijdelijk stilgelegd

PERSBERICHT – PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Waarnemend burgemeester benoemd

Op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Zaanstad heeft de commissaris van de Koning, Johan Remkes, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester tijdelijk stil te leggen. De minister heeft aan de commissaris laten weten dat hij heeft besloten met het verzoek in te stemmen.

De vertrouwenscommissie heeft het verzoek om de procedure stil te leggen gedaan, omdat een aantal geselecteerde kandidaten om persoonlijke redenen meerdere weken geleden heeft besloten zich terug te trekken en er naar de mening van de vertrouwenscommissie een te beperkt aantal kandidaten overbleef om een keuze te kunnen maken.

De benoemingsprocedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zal medio maart 2017 worden hervat. Er zal dan hernieuwd een openstelling van de vacature verschijnen.

De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie, de verordening op de vertrouwenscommissie blijft van kracht en het profiel van de nieuwe burgemeester blijft ongewijzigd. Dat betekent dat bij hervatting van de procedure in maart 2017 de personen die reeds gesolliciteerd hebben, kandidaat blijven, tenzij zij zelf alsnog de sollicitatie intrekken. De geheimhouding krachtens wet en verordening blijven van kracht.

De commissaris van de Koning heeft in overleg met de vertrouwenscommissie/ fractievoorzitters uit de gemeenteraad besloten om de huidige burgemeester, mevrouw Geke Faber, te benoemen tot waarnemend burgemeester. Volgens eerder gemaakte afspraken zal mevrouw Faber vanaf 1 oktober tot 1 december aanstaande deze functie vervullen.
Omdat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt verlengd, zal de commissaris van de Koning in november overleg voeren met de vertrouwenscommissie/ fractievoorzitters over de benoeming van een nieuwe waarnemend burgemeester voor de periode vanaf 1 december aanstaande tot in de vacature is voorzien.