Herbouw Twiske Poort?

Herbouw Twiske Poort - Willem CroeseVerrassend tijdens mijn zwerftochten door Het Twiske zag ik vanmorgen dit bord staan. Op 12 februari 2016 meldde ik nog over de sloop van de oude poort en dat er geen nieuwe plannen bekend waren.

In de begrotingswijziging 2016 van het Recreatieschap Twiske-Waterland staat dat er nog een ondernemer gezocht moet worden.

Tijdens de vergadering op 4 april 2016 van de Oostzaanse commissie ‘Wonen, Leven en Mobiliteit‘ werd een horecagebouw gepresenteerd op het terrein van de Twiske Poort.

De Oostzaanse fractie van Groen Links stelde hierover vragen. Of de antwoorden al bekend zijn is niet terug te vinden op de website van Groen Links, wel mijn foto, zie ook hieronder.

Twiskepoort - Willem Croese12 februari 2016

En het beeld is vandaag niet veel anders:

Twiske Poort - Willem Croese20 juni 2016

Afwachten maar wanneer het publiek ‘echt’ geïnformeerd wordt, voorlopig lijkt het allemaal achter de schermen af te spelen zelfs op de website van Het Twiske is niets te vinden …

Update: Noordhollands Dagblad 4 april 2016