BWZ geeft geen persoonsgegevens vrij aan Zaanstad

De dag voordat wij een afspraak hadden met een ambtenaar van de Zaanse wethouder Sociale Zaken over strafkortingen belde de BWZ-advocaat mij met de mededeling dat onze gesprekspartner alle zaken die wij hebben vooraf wil inzien om zich voor te bereiden. Ik antwoordde dat daar geen spraken van is.

,,Als BWZ verstrekken wij geen persoonsgegevens. Degenen die bij ons op het spreekuur zijn geweest met hun klachten hebben hun vertrouwen gegeven en dat ga ik niet schenden. Bovendien bestaat er ook nog zoiets als de wet op privacy. Wij gaan niet aan de koffietafel zulke informatie vrijgeven. Bovendien moet je als advocaat een machtiging aan onze mensen vragen om hun dossiers van de gemeente te krijgen wij gaan dan niet zomaar de boel aan een ambtenaar doorbrieven.”

De advocaat was het hier volledig mee eens. Hij zou de ambtenaar terugbellen en als deze niet met het antwoord tevreden zou zijn mocht die mij bellen. Prompt ging een kwartier later de telefoon.

Jawel, de ambtenaar in kwestie aan de lijn. Hij zei mij alleen met ons te kunnen praten wanneer de ‘cases’ vooraf ingezien kunnen worden om een beoordeling te geven. Natuurlijk gaf ik hier niet aan toe.

,,Ik wil wel praten over voorbeelden maar niet over concrete zaken”, gaf ik de ambtenaar te kennen en die was daar op zijn beurt niet blij mee.

,,U draait in een vicieuze cirkel rond en bent nogal breedsprakig”, reageerde de man in kwestie. Ik legde hem uit dat onze klagers niet een vrijbrief hebben gegeven om ons verhaal op deze manier te doen bij de gemeente Zaanstad.

,,Meneer stelt u zich voor dat u drie maanden geen salaris krijgt en geen stuiver op uw spaarrekening hebt staan dan piept u wel anders.” Het werd stil aan de andere kant van de telefoonlijn.

,,Nou dan zit er niets anders op dat ik uw baas benader, namelijk de wethouder die politiek verantwoordelijk is voor het Zaanse beleid”, ging ik verder. “Want die moet toch begrijpen dat een bijstandsuitkeringsgerechtigde niet voor de lol een strafkorting accepteert.”

De ambtenaar had hier geen oren naar en deelde mij vervolgens mee dat hij na zijn vakantie weer bereikbaar zou zijn en verder wilde praten onder de voorwaarde dat ik namens BWZ naam en toenaam van de klagers geef. Ik kon hem nog net een prettige vakantie wensen, het telefoongesprek was beëindigd en de geplande afspraak ging niet door.

De aanleiding van dit alles was dat de SP-fractie een motie bij de Zaanse raad had ingediend om strafkortingen te stoppen zodat mensen met een bijstandsuitkering niet met extra schulden te maken krijgen wanneer zij de rekeningen niet meer kunnen betalen door strafkortingen. De SP’ers hadden bij BWZ informatie ingewonnen over de dagelijkse praktijk waarmee wij te maken hebben. De motie werd aangenomen in de raad en vervolgens gaf de verantwoordelijke wethouder zijn ambtenaar de opdracht dit verder uit te zoeken.

Later liet ik de boel nog eens de revue passeren en besloot om de wethouder niet te benaderen, want hij kan toch zelf wel onderzoek laten doen bij zijn dienst Sociale Zaken hoeveel strafkortingen uitgedeeld worden en waarom, en niet onbelangrijk bij welke ambtenaren.

Het zal mij benieuwen hoe de motie tegen strafkortingen door het Zaanse College wordt uitgevoerd. Een ding is zeker, degenen die bij BWZ geweest zijn met klachten over het strafkortingenbeleid hoeven zich geen zorgen te maken dat BWZ de mond voorbijpraat aan de koffietafel.

Willem Croese – voorzitter BWZ

Zie ook: