Walking the dogs

Walking the dogs - Willem CroeseUiteraard niet op het pad, maar mevrouw geeft de voorkeur aan het water …

Walking the dogs - Willem CroeseEn deze dame krijgt er dorst van …

Walking the dogs - Willem CroeseDe Tank neemt het er van en Nynke wacht.