Geen windmolens?

Windmolens - Willem CroeseHindeloopen – IJsselmeer ‘Dit bezwaar is goed te volgen’